Please wait...

banner
banner
Baner trang chủ
Thong ke
Đơn vị thành viên

14 Đơn vị thành viên

Cơ cấu tổ chức

Nhân viên

500 Nhân viên

Qui mô nhân sự

Dự án , >

> 60 Dự án

Hoàn thành

Tổng công ty cổ phần Miền Trung là doanh nghiệp cổ phần, được sáng lập bởi các cổ đông. Đăng ký kinh doanh số 2800 976 203 do Sở Kế hoạc Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Trụ sở : Đường Đông Hương 2 - khu đô thị mới Đông Hương - TP Thanh Hóa. Được thành lập ngày 23 tháng 01 năm 2006 với tên gọi “Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa”.

Chi tiết

Liên hệ

Đường Đông Hương 2 - KĐT mới - Thanh Hóa

024.3768.5592

0437.684.504

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5